Климатици Mitsubishi Electric

Климатици Mitsubishi Electric

Външен вид Модел Тип Максимална Квадратура Цена
Mitsubishi-MSZ-DM25VA MSZ-DM25VA инвертор 10 - 15 кв.м 1049.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-DM35VA MSZ-DM35VA инвертор 20 - 25 кв.м 1099.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-HR25VF MSZ-HR25VF инвертор 10 - 20 кв.м 1199.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-HR35VF MSZ-HR35VF инвертор 20 - 25 кв.м 1299.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-HR50VF MSZ-HR50VF инвертор 25 - 35 кв.м 1999.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-AP25VGK MSZ-AP25VGK инвертор 10 - 20 кв.м 1549.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-AP35VG MSZ-AP35VGK инвертор 20 - 30 кв.м 1799.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-AP50VG MSZ-AP50VGK инвертор 30 - 40 кв.м 2199.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-AP60VG MSZ-AP60VGK инвертор 35 - 45 кв.м 2799.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-AP71VGK MSZ-AP71VGK инвертор 40 - 50 кв.м 3399.00 лв.
MSZ - EF25VGKB инвертор 15 - 20 кв.м 1999.00 лв.
MSZ - EF25VGKW инвертор 15 - 20 кв.м 1999.00 лв.
MSZ - EF25VGKS инвертор 15 - 20 кв.м 1999.00 лв.
MSZ - EF35VGKS инвертор 20 - 30 кв.м 2449.00 лв.
MSZ - EF35VGKW инвертор 20 - 30 кв.м 2449.00 лв.
MSZ - EF35VGKB инвертор 20 - 30 кв.м 2449.00 лв.
MSZ - EF50VGKW инвертор 30 - 40 кв.м 3199.00 лв.
MSZ - EF50VGKB инвертор 30 - 40 кв.м 3199.00 лв.
MSZ - EF50VGKS инвертор 30 - 40 кв.м 3199.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-FH-25-VE-2015 MSZ-FH25VE хиперинвертор 10 - 20 кв.м 2099.00 лв.
MitsuFH-25-VE-2013 MSZ-FH25VE - Zubadan хиперинвертор 10 - 25 кв.м 2299.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-FH-35VE MSZ-FH35VE хиперинвертор 20 - 30 кв.м 2599.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-FH-35-VE-Zubadan MSZ-FH35VE - Zubadan хиперинвертор 20 - 35 кв.м 2899.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-FH-50VE MSZ-FH50VE хиперинвертор 35 - 50 кв.м 3099.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-FH-35-VE-Zubadan MSZ-FH50VE - Zubadan хиперинвертор 45 - 55 кв.м 3799.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN25VGW MSZ-LN25VGW хиперинвертор 15 - 20 кв.м 2499.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN25VG MSZ-LN25VG хиперинвертор 15 - 20 кв.м 2599.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN35VGW MSZ-LN35VGW хиперинвертор 25 -30 кв.м 3049.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN35VG MSZ-LN35VG хиперинвертор 25 -30 кв.м 3199.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN50VGW MSZ-LN50VGW хиперинвертор 45 - 50 кв.м 3699.00 лв.
Mitsubishi-MSZ-LN50VG MSZ-LN50VG хиперинвертор 45 - 50 кв.м 3899.00 лв.
MFZ-KT25VG подов 15 - 20 кв.м 3749.00 лв.
MFZ-KT35VG подов 20 - 30 кв.м 4199.00 лв.
MFZ-KT50VG подов 35 - 45 кв.м 5149.00 лв.