Енергийна ефективност

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома

Програмата REECL има за цел да помогне на българските семейства да намалят разходите си за отопление. Тя предоставя кредити за финансиране на енергоспястяващи източници за дома. Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха тази програма, която предоставя 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Средствата са отпуснати на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспястяващи средства.
енергийна-ефективностКредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че климатика или климатичната инсталация отговаря на определените изисквания на програмата за енергийна ефективност. Климатиците трябва да са нови и да не са рециклирани или реновирани.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:

< ОББ АД
< Пиреус Банк