Климатици Mitsubishi Heavy

Климатици Mitsubishi Heavy

Външен вид Модел Тип Максимална Квадратура Цена
Mitsubishi-DXK09Z6-W DXK09Z6-W инвертор 10 - 15 кв.м 1229.00 лв.
Mitsubishi-DXK12Z6-W DXK12Z6-W инвертор 20 - 25 кв.м 1449.00 лв.
Mitsubishi-DXK15Z6-W DXK15Z6-W инвертор 30 - 35 кв.м 1999.00 лв.
Mitsubishi-SRK25ZSP-W SRK25 ZSP-W STANDART инвертор 10 - 20 кв.м 1229.00 лв.
Mitsubishi-SRK35ZSP-W SRK35 ZSP-W STANDART инвертор 20 - 30 кв.м 1449.00 лв.
Mitsubishi-SRK45ZSP-W SRK45 ZSP-W STANDART инвертор 25 - 35 кв.м 1999.00 лв.
Mitsubishi-SRK20ZS-W SRK20ZS-W PREMIUM инвертор 10 - 20 кв.м 1449.00 лв.
Mitsubishi-SRK25ZS-W SRK25ZS-W PREMIUM инвертор 10 - 20 кв.м 1599.00 лв.
Mitsubishi-SRK35ZS-W SRK35ZS-W PREMIUM инвертор 20 - 30 кв.м 1869.00 лв.
Mitsubishi-SRK50ZS-W SRK50ZS-W PREMIUM инвертор 30 - 40 кв.м 2499.00 лв.
Mitsubishi-SRK25ZS-SB SRK25ZS-WB PREMIUM инвертор 10 - 20 кв.м 1749.00 лв.
Mitsubishi-SRK25ZS-ST SRK25ZS-WT PREMIUM инвертор 10 - 20 кв.м 1749.00 лв.
Mitsubishi-SRK35ZS-SB SRK35ZS-WB PREMIUM инвертор 20 - 30 кв.м 2019.00 лв.
Mitsubishi-SRK35ZS-ST SRK35ZS-WT PREMIUM инвертор 20 - 30 кв.м 2019.00 лв.
Mitsubishi-SRK50ZS-SB SRK50ZS-WB PREMIUM инвертор 30 - 40 кв.м 2649.00 лв.
Mitsubishi-SRK50ZS-ST SRK50ZS-WT PREMIUM инвертор 30 - 40 кв.м 2649.00 лв.
Mitsubishi-SRK25ZSX-W SRK25ZSX-W хиперинвертор 10 - 25 кв.м 2649.00 лв.
Mitsubishi-SRK35ZSX-W SRK35ZSX-W хиперинвертор 20 - 35 кв.м 2969.00 лв.
Mitsubishi-SRK50ZSX-W SRK50ZSX-W хиперинвертор 30 - 45 кв.м 3669.00 лв.
Mitsubishi-SRK63ZR-W SRK63ZR-W хиперинвертор 40 - 55 кв.м 3149.00 лв.
Mitsubishi-SRK-71ZR-W SRK71ZR-W хиперинвертор 50 - 65 кв.м 4029.00 лв.
Mitsubishi-SRK80ZR-W SRK80ZR-W хиперинвертор 55 - 70 кв.м 5029.00 лв.
SRF25ZS-W подов хиперинвертор 15 - 20 кв.м 2349.00 лв.
SRF35ZS-W подов хиперинвертор 20 - 35 кв.м 2589.00 лв.
SRF50ZSX-W подов хиперинвертор 40 - 45 кв.м 3629.00 лв.